universitaris

 

 • Carreres Tècniques i Científiques:

  · Àlgebra
  · Càlcul
  · Estadística
  · Dibuix tècnic
  · Física
  · Química

 • Ciències Econòmiques i Empresarials:

· Economia
· Comptabilitat

Guiatge
CENTRE D'ENSENYAMENT
c/ universitat de Montpeller,12 - 17003 - Girona
telèfon: 972 21 40 80 - info@guiatge.com