classes de reforç

 

  • Totes les assignatures de:

    · Primària
    · Secundària (ESO)
    · Batxillerat

  • Classes de preparació:

· proves de selectivitat
· mòduls de grau mig i superior
· Accés a majors de 25 anys
· Batxillerat a distància

 

Guiatge
CENTRE D'ENSENYAMENT
c/ universitat de Montpeller,12 - 17003 - Girona
telèfon: 972 21 40 80 - info@guiatge.com